برچسب: هد

هد و دبی

این مطلب از خاطرات یک مهندس متخصص حوزه پمپ است که به اواسط دهه ۱۹۶۰ برمیگردد. این مهندس که در شروع دوران فعالیت حرفه ای خود در انگلستان فعالیت داشت، در خاطرات خود، چنین مینویسد: در اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی

بارگذاری بیشتر