برچسب: لجن کش

نحوه نگهداری پمپ کفکش و لجن کش

الف: الکتروپمپ های لجن کش: این الکتروپمپ ها جهت پمپاژ مایعات دارای ذرات جامد معلق و الیاف بلند، فاضلاب، آبهای آلوده، شلاکه آبهای گل آلود و … مناسب میباشد. در این الکتروپمپ ها نسبت به نوع سیال مورد پمپاژ میتوان

بارگذاری بیشتر