روانکاری پمپ های صنعتی (پارت دوم)

۴) چک level سیال: level سیال موجود در منبعی که پمپاژ از آن صورت میگیرد را چک کرده و از کافی بودن آن اطمینان حاصل کنید چک level سیال از طریق level ایندی کیتور ها انجام میشود.

۵) اطمینان از باز بودن شیر خروجی و ورودی موجود در لوله های مکش و رانش قبل از راه اندازی پمپ بایستی از باز بودن شیر های موجود در لوله ورودی و خروجی پمپ اطمینان حاصل کنیم هر چند که پمپ های جابجایی دارای شیر اطمینان در لوله خروجی هستند اما از آنجاکه این پمپ ها در فشار های بالایی استفاده میشوند بسته بودن شیر خروجی مخصوصا در مواردی که شیر اطمینان خود دچار مشکل شده و سهوا چک نمیشود میتواند بسیار خطرناک باشد بنابراین بهنگام راه اندازی پمپ های جابه جایی مثبت تاکید میشود که قبل از راه اندازی از باز بودن شیرهای ورودی و خروجی اطمینان حاصل شود.

۶) انجام اقدامات لازم درصورت نیاز به راه اندازی پمپ با فشار کم بهتر است که در هنگام در سرویس قراردادن پمپ با فشار کم راه اندازی شود تا باز زیادی در ابتدای راه اندازی به الکتروموتور وارد نشود از این رو جهت رسیدن به این هدف روش های مختلفی اتخاذ میشود پمپ های دوزین که جهت تزریق حجم مشخصی به سیستم استفاده میشود مجهز به استورک جهت تنظیم دبی میباشد.

قبل از راه اندازی استورک حدودا روی صفر تنظیم میشود در اینصورت بعد از روشن کردن الکتروموتور پلانجر تقریبا فاقد حرکت بوده و الکتروموتور با لود کم کار میکند در پمپ های پلانجری بزرگ غالبا مسیر وایپس وجود دارد که جهت راه اندازی پمپ با فشار کم هم از آن استفاده میکنند در اینصورت شیر وایپس بایستی بطور کامل باز باشد و شیر خروجی بسته خروجی وایپس به داخل مخزنی که سیال از آن پمپ میشود فرستاده میشود.

راه اندازی

  1. روشن کردن الکتروموتور
  2. افزایش فشار خروجی و تنظیم دبی در مقدار مورد نیاز

همانطورکه قبلا گفته شد در هنگام در سرویس قرار دادن پمپ بهتر است که پمپ با فشار کم راه اندازی شود دو حالت وجود داشت.

  1. پمپ پلانجری بزرگ
  2. پمپ دوزین، پمپ های دوزین مجهز به استورک میباشد همانطورکه قبلا گفته شد استورک تقریبا بر بروی صفر تنظیم میشود بعد از راه اندازی باید آرام آرام استورک را افزایش دهیم تا به میزان دبی مورد نیاز بهره برداری برسیم.

روانکاری پمپ های صنعتی (پارت سوم)

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید