روانکاری پمپ های صنعتی (پارت اول)

انجام بازرسی های لازم قبل از راه اندازی:

۱) بررسی سطح روغن در قسمت های مختلف: در پمپ پلانجری بزرگ ۲۴ ساعت قبل از راه اندازی سیستم روغن کاری این پمپ ها را بایستی به را ه انداخت تا از عدم وجود مشکل در مسیر روغن کاری اطمینان حاصل نمود.

در این پمپ ها قسمتهای مختلفی که نیاز به روغن کاری دارند عبارتند از: کرندکیس و هیر باکس

و در مواردی که سیستم انتقال قدرت مجهز به کلاش است، کلاش نیز باید روغن کاری شود کمبود روغن موجب خشک کار کردن این قسمت ها و فرسایش سریع آنها خواهد شد و زیاد بودن بیش از حد روغن منجر به سر ریز شدن روغن از آنها میگردد جهت روانکاری هر کدام از این قسمت ها در پمپ های پلانجری بزرگ از سیستم روغن کاری گردشی استفاده میکنند.

که در سیکل های بسته و با استفاده از پمپ جابه جایی مثبت عمل تزریق روغن را به قسمتهای مورد نیاز انجام میدهند توسط پمپ روغن از مخزن روغن پمپاژ صورت گرفته و روغن پس از روانکاری قسمت مربوطه به داخل مخزن روغن فرستاده شده و این سیکل مرتبا تکرار میشود. جهت خنک کردن روغن از کولر ها استفاده میشود.

در پمپ های پلانجری کوچک سیستم روانکاری گردشی وجود ندارد وبدنه جعبه دنده ها یا همان هیر باکس و کرند کیس بعنوان مخزن روغن عمل میکند در اینصورت قسمت هایی که در تماس مستقیم با روغن هستند مستقیما توسط روغن روانکاری میشوند و برای روانکاری قسمت های دیگری که در تماس با روغن نیستند از پمپ کوچکی که نیروی محرک خود را از شفت محرک یا متحرک هیرباکس میگیرد استفاده میشود.

بنابراین در پمپ های پلانجری کوچک قبل از راه اندازی بایستی کافی بودن لول روغن در بدنه اطمینان حاصل نمود.

۲) در سرویس قرار دادن مسیر های ورود و خروج سیال به داخل لنتر رینگ جهت روانکاری و خنک کردن سیستم پکینگ معمولا از لنتر رینگ استفاده میشود و جریانی از سیال را که آّب یا روغن میباشد به داخل آن میفرستد قبل از راه اندازی پمپ بایستی از باز بودن مسیر مذبور و روانکاری مناسب پکینگ اطمینان حاصل نمود.

۳) اطمینان از جهت چرخش صحیح الکتروموتور: در صورتیکه پمپ موقتا از سرویس خارج میشود و مشکلی در موتور و سیستم انتقال قدرت وجود ندارد نیازی به چک جهت چرخش موتور نخواهد بود در صورتیکه به علت ایجاد مشکل در سیستم انتقال قدرت و موتور این قسمت ها نیاز به تعمییر داشته باشند بعد از رفع مشکل قبل از اتصال موتور و سیستم انتقال قدرت بایستی جهت چرخش موتور چک شود.

در پمپ های پلانجری جهت چرخش بر روی عمل رانش و مکش سیال تاثیری نداشته و تاثیر برعکس چرخیدن الکتروموتور بر روی چرخ دنده ها خواهد بود. البته ذکر این نکته ضروری است تاثیر داشتن یا نداشتن جهت چرخش بر روی جعبه دنده به نوع طراحی بستگی دارد بطور مثال همانطور که قبلا هم گفته شد در پاره ای موارد سیستم جعبه دنده خود مجهز به یک پمپ کوچک داخلی است که عمل روانکاری قسمت های مختلف را انجام میدهد برعکس چرخیدن چرخ دنده ها باعث میشود که عمل روانکاری توسط پمپ مربوطه به درستی انجام نشده که میتواند منجر به فرسایش یا قفل شدن چرخ دنده ها و دیگر قسمت ها مورد نیاز به روانکاری شود.

روانکاری پمپ های صنعتی (پارت دوم)

دیدگاهتان را بنویسید