انواع یاتاقان پمپ

وظیفه یاتاقان ها، نگهداری راستای صحیح شفت در برابر بارهای شعاعی و محوری وارد بر آن میباشد. یاتاقان ها در حقیقت تکیه گاه شفت هستند به یاتاقان هایی که موقعیت شعاعی شفت را حفظ میکنند یاتاقان های شعاعی یا ردیال بیرینگ گفته میشود. به یاتاقان هایی که موقعیت محوری شفت را حفظ میکنند یاتاقان های کف گرد یا تراست بیرینگ گفته میشود.

یاتاقان های شعاعی محوری یاتاقان هایی هستند که تحمل بار را در دو جهت شعاعی و محوری دارا هستند بار وارد بر شفت از راه اجزای از یاتاقان که دارای تماس لغزشی و یا تماس غلطشی هستند انتقال می یابد. بنابراین از لحاظ نحوه تماس اجزای تحمل کننده بار میتوان یاتاقان ها را به دو دسته یاتاقان های غلطشی و یاتاقان های لغزشی تقسیم بندی نمود در تماس لغزشی اصطحکاک وجود دارد و در تماس غلطشی اصطحکاک وجود ندارد از این رو رول بیرینگ ها یاتاقان های بدون اصطحکاک و اسلایدینگ بیرینگ ها یاتاقان های با اصطحکاک نامیده میشوند.

ژورنال بیرینگ ها یکی از انواع یاتاقان های شعاعی میباشند که از ژورنال و آستین تشکیل میشوند ژورنال بخشی از شفت است که داخل آستین قرار میگیرد آستین بر روی ژورنال سوار میشود و ثابت است آستین استوانه ای شکل بوده و بصورت یک تکه و یا چند تکه ساخته میشود ژونال بیرینگ ها انواع مختلفی دارند در یک نمونه از آن داخل آستین را با برنز یا بابیت رو کش میکنند که به آن بیرینگ های بابیتی گفته میشود یاتاقان های بوشی دسته ی دیگر از یاتاقان های ژورنال میباشد در این دسته آستین فاقد دسته ای از بابیت بوده و ظاهری شبیه به یک بوش را دارد یاتاقان های غلطشی یاتاقان های بدون اصطحکاک یا آنتی فیکشن بیرینگ نامیده میشوند عضو غلطان و تحمل کننده بار شعاعی یا محوری در این دو بیرینگ ساچمه و غلطک میباشند این دو نوع یاتاقان از حلقه بیرونی یا اودر کونز، حلقه درونی یا اینر کونز، ساچمه یا غلطک و محفظه نگه دارنده تشکیل شده است محفظه نگهدارنده باعث میشود که ساچمه ها بهم نچسبند و در یک محل تجمع نکند در بیشتر موارد حلقه بیرونی در محل نصب خود محکم است و نمیچرخد حلقه درونی به محور محکم میشود و با حرکت شفت میچرخد تمام یاتاقان های ضد اصطحکاک یا از نوع ساچمه ای میباشند و یا غلطکی هستند. سطح تماس غلطک از سطح تماس ساچمه بیشتر است از این رو یاتاقان های غلطکی به لحاظ سطح تماس بزرگتر بار بیشتری را میتواند تحمل کنند.

در پمپ افقی که در هر دو سر محور یاتاقان قرار میگیرد، یاتاقان ها معمولا با نام های یاتاقان داخلی و یاتاقان خارجی شناخته میشود یاتاقان داخلی بین پوسته و کوپلینگ قرار میگیرد در پمپ اورینگ یاتاقان بندی محور در یک سمت پروانه قرار میگیرد. در این حالت به نزدیک ترین یاتاقان به پروانه یاتاقان داخلی و به یاتاقانی که دور از پروانه است یاتاقان خارجی گفته میشود یاتاقان ها درون محفظه یاتاقان یا همان هوسینگ نصب میشوند. این محفظه ممکن است به پوسته متصل شود و یا بطور یک پارچه با آن ریخته گری شود نگهداری و ذخیره روانکار لازم برای عملکرد بی نقص یاتاقان ها یکی از وظایف محفظه یاتاقان هاست یاتاقان ها نیاز به وسیله خنک کننده دارند تا گرمای تولید شده در آنها و یا گرمای ناشی از سیال پمپ شونده به خارج از محفظه یاتاقان منتقل شود تا به این ترتیب دمای روانکار و یاتاقان ها در حد مناسب قرار گیرد برای این منظور از واتر جکر استفاده میشود جکر در دور هوسینگ بیرینگ قرار میگیرد و آب جهت خنک کاری از داخل آن عبور میکند.

دیدگاهتان را بنویسید